Skip to main content

Ons verhaal

Mega-Des Plaagdierbeheersing met respect voor mens, dier en milieu.

Mega Des doet aan wering en beheersing van plaagdieren met respect voor dier en het milieu.
De medewerkers van Mega-Des zijn overtuigd dat mensen en dieren samen kunnen leven zonder dat er sprake is van overlast.

Daarom spreekt Mega-Des van plaagdierbeheersing en niet van ongediertebestrijding.
Pas wanneer een dier overlast of schade veroorzaakt, een gevaar vormt voor de veiligheid of gezondheid, dan pas wordt er gesproken van een plaagdier.

Ieder dier heeft een waarde voor de natuur.
Wij willen de natuur zoveel mogelijk in balans houden.”

Plaagdieren voorkomen zonder de dieren te doden is in veel gevallen mogelijk door de habitat aan te passen van het dier.   Hiervoor kunt u zich de volgende vragen stellen:

  • Waarom zit het plaagdier op deze locatie?
  • Hoe komen ze binnen?
  • Wat is het risico voor product, voedselveiligheid, mens en omgeving?
  • Wat is de oorzaak en hoe kunnen we die definitief oplossen?
  • Zijn er andere methodes dan het plaagdier direct te doden?
  • Is het tolerantieniveau in deze situatie overschreden of aanvaardbaar?

Het dier wordt een plaagdier wanneer het tolerantieniveau wordt overschreden.
De mate van tolerantieniveau wordt bepaald door de plek.
In een operatiekamer is 1 vlieg al een plaagdier, het tolerantieniveau is op een boerderij anders, wanneer daar 50 vliegen tussen de koeien zitten is dat een aanvaardbaar tolerantieniveau.   Een rat in productieruimte wordt niet getolereerd, een enkele rat op de manege wel.

Plaagdier risico inventarisatie

De Plaagdier Management professionals van Mega-Des zullen eerst op basis van IPM een Plaagdier Risico Analyse maken om zo het tolerantieniveau te bepalen.
Daarna worden er aanbevelingen aangedragen over het curatief of preventief aanpakken van de oorzaak en het ondersteunen en verhelpen ervan.
Pas als het niet anders kan zullen ze een bestrijding opstarten, dit gebeurt in veel gevallen eerst met niet chemische middelen. (vangkasten, klapvallen etc)
In een enkel uiterst geval zullen er chemische middelen volgens de richtlijnen vanuit de C.I.K. worden ingezet wanneer er geen andere oplossing meer is.

Biologische bestrijding

Op die plaatsen waar een tolerantieniveau van enkele plaagdieren aanvaardbaard is, zal Mega-Des trachten de populatie beheersbaar te houden door het inzetten van natuurlijke vijanden.   Denk hierbij aan:

  • Het ophangen van nestkasten om insectenplagen te beheersen
  • Het plaatsen van roofvogelkasten om knaagdierpopulaties beheersbaar te houden
  • Inzetten van (periodieke) valkeniers acties
  • Nematoden of andere natuurlijke vijanden.

Natuurlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden toepasbaar.
Vraag naar de mogelijkheden voor uw situatie!

Deze missie zal naadloos aansluiten op uw bedrijfsvoering wanneer deze Lean and Green is met een sustainable uitgangspunt.

Wetgeving omtrent plaagdieren en hun habitat

Dieren die bescherming genieten in de Wet Natuur Bescherming, kunnen onder bepaalde voorwaarden worden beheerst door het toepassen van weringsmaatregelen.
Wanneer dieren zoals: vogelssteenmarters en vleermuizen onaanvaardbare schade aanrichten, overlast veroorzaken of ziektes overbrengen, mogen wij onder bepaalde voorwaarden ingrijpen.
Dit alles met het doel om risico’s ten aanzien van volksgezondheid, openbare veiligheid en kwetsbare flora en fauna te beperken.

Wij zijn gespecialiseerd in het beheer, wering en preventie van deze dieren die normaliter niet tot plaagdieren worden gerekend.